אופטימליט

מיפוי מחסנים

מיפוי מחסנים

מיפוי מחסנים - אופטימליט

מה מטרת המיפוי?

מטרת המיפוי לבדוק פיזור טמפרטורה בנפח המחסן ולוודא שבכל נקודה של הנפח טמפרטורה לא חורגת מטווח טמפרטורה התקין לפי דרישות הלקוח.

מי רשאי לבצע מיפוי טמפרטורה?

מעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות או ע"י גוף הסמכה מוכר בינלאומי בהתאם לדרישות התקן ISO/IEC 17025 .

למה עדיף לקבל שירותי מיפוי טמפרטורה ממעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות?

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות הינו גוף מוסמך ומוכר בעל זכות להסמיך מעבדות בדיקה וכיול בארץ. מעבדת כיול שהוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מפוקחת ע"י הרשות. הפיקוח כולל ביקורות תקופתיות וביקורות פתע על מנת לוודא פעילות המעבדה בהתאם לנהלים ולהבטיח אמינות של תוצאות הבדיקות או הכיולים.

מי הם הלקוחות שחייבים במיפוי טמפרטורה?

תעשייה בה מתקיימים תהליכים שמחייבים טמפרטורה ולחות מוגדרים, בתי מרקחת ובתי מסחר לתרופות, מחסנים וחנויות מזון, בתי חולים. 

איך מתבצע תהליך מיפוי טמפרטורה?

לאחר שלקוח אישר הצעת מחיר למיפוי, נקבע לו מועד לביצוע המיפוי.  תוך 15 ימי עסקים יישלח ללקוח פרוטוקול מיפוי מפורט.

מה תדירות של ביצוע מיפוי טמפרטורה במחסן?

מומלץ לבצע מיפוי טמפרטורה כל 5 שנים או  במקרה של שינוי מהותי במערכת קירור ובקרת טמפרטורה – מייד לאחר השינוי.

וי

לקבלת הצעת מחיר או ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם