אופטימליט

כיול משאיות קירור

כיול משאיות קירור

כיול משאיות קירור - אופטימליט

מה מטרת הכיול?

מטרת הכיול לקבוע את היחס בין קריאת המכשיר הנבדק לקריאת מכשיר אב (מכשיר מסטר), כאשר נלקחים בחשבון השפעות חיצוניות לדיוק מדידה, כגון דיוק מדידה של המכשיר הנבדק ושל מכשיר האב, טמפרטורה ולחות הסביבה, קרינה, רעידות וכו'.

מי רשאי לבצע כיול?

מעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות או ע"י גוף הסמכה מוכר בינלאומי בהתאם לדרישות התקן ISO/IEC 17025 ומוכרת על ידי הממונה על התקינה במשרד התעשייה והמסחר לצורך ביצוע בדיקות  לפי תקן רשמי ת"י 1291 הובלה בקירור סעיף 3.3.

למה עדיף לקבל שירותי כיול ממעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות?

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות הינו גוף מוסמך ומוכר בעל זכות להסמיך מעבדות בדיקה וכיול בארץ. מעבדת כיול שהוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מפוקחת ע"י הרשות. הפיקוח כולל ביקורות תקופתיות וביקורות פתע על מנת לוודא פעילות המעבדה בהתאם לנהלים ולהבטיח אמינות של תוצאות הבדיקות או הכיולים.

מי הם הלקוחות של מעבדת כיול?

 מובילי מזון או תכשירים רפואיים ועוד.

איך מתבצע תהליך כיול?

לאחר שלקוח אישר הצעת מחיר לכיול, נקבע לו מועד ומקום בו יתבצע הכיול.  כיול טמפרטורה ברכב קירור יתבצע במעבדה או אצל לקוח. תוך 5 ימי עסקים יישלחו ללקוח תעודות כיול. 

האם מעבדה מנהלת מעקב אחרי תוקף תעודות כיול?

המעבדה שולחת ללקוחותיה תזכורת לקראת מועד חידוש כיול שנתי.

וי

לקבלת הצעת מחיר או ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם